Kan honorar holdes tilbake?

Mange statister lurer på hvorvidt du kan bli nektet lønn/honorar dersom du tar et bilde i kostyme eller bryter kontrakten. Dette er et såpass omfattende tema at det er mange misforståelser som trenger en oppklaring.

1) Bilder av person ikledd offentlig uniform / kostyme

Historie fra virkeligheten: En person som ikke selv er politi, har prøvd en caps tilhørende en politiuniform, tatt bilde, og brukt dette som profilbilde på Facebook i 2 måneder. Det hele endte opp med et forelegg på 6 000 kr. Hva er konklusjonen? Mannen utgav seg for å være politi, noe han ikke er. Dette er et eksempel på en straffbar handling – en sak mellom politiet og den det gjelder.

Dersom kostyme ikke er uniform, er det eneste du må passe på å ikke legge ut bilder på sosiale media før filmen/serien/TV-programmet/reklamen har gått på TV, for ikke å risikere å avsløre handlingen.

2) Hva skjer om jeg tar et bilde på sett, legger det ut, for så å angre og fjerne dette?

Dersom du gjør en slik feil, og produksjonen eller andre oppdager dette, vil du først og fremst få en advarsel og beskjed om å fjerne bildet. Gjør du ikke det og bildet blir liggende, kan du bli anklaget for kontraktsbrudd og i verste fall anmeldt. Du kan også bli pålagt å betale erstatning. Hvorvidt produksjonen velger å holde tilbake honoraret med den hensikt å dekke hele eller deler av denne erstatningen, eller om du får honoraret utbetalt og må så betale regningen i sin helhet, er individuelt og en sak mellom aktøren og produksjonen.

3) Hva er kontraktsbrudd, og kan jeg bli krevd erstatning?

Kontraktsbrudd som kan medføre erstatningsansvar er dersom du avslører handlingen i noe som ennå ikke har gått på TV/kino på en slik måte at det blir uinteressant for publikum å se endelig resultat når dette kommer ut. Dermed mister oppdragsgiver inntekter, og dette kan få alvorlige konsekvenser. Om produksjonen velger å anmelde dette eller ikke, er opp til dem – men du kan bli krevd erstatning.

Når er det lov til å holde tilbake honorar?

Eneste lovlige grunn til at du ikke skal motta avtalt honorar, er om du lar være å møte opp, avlyser, melder deg av e.l. – altså om jobben ikke blir gjort. Men, dersom du stadig kommer veldig sent, lar være å møte opp, avlyser altfor ofte, og, noe som er enda verre – stadig er uenig med produksjonen om hvordan ting skal gjøres, kan du derimot miste tillit og risikere å ikke få fremtidige jobber.

Alle andre grunner (forsentkoming, fortidliggåing, sykdom som inntreffer/forverrer seg i løpet av arbeidsdagen, ulykker som gjør at jobben må avbrytes, plutselig sykdom hos barn, dødsfall i familien, uforutsette hendelser, misforståelser, mindre feiltagelser osv) er ulovlig å bruke for å holde tilbake avtalt honorar – slikt skal uten unntak påklages – med mindre hendelsen inntreffer før du ankommer location, slik at du blir forhindret fra å komme. Dette blir da for avlysning å regne og da kan du ikke kreve honorar.

Og, det er heller ikke lov å trekke deg i lønn dersom du går fra ubetalt overtid du ikke ble varslet om og samtykket til skriftlig i forkant av arbeidsdagen. Eksempel: Du avtalte å jobbe 8-16, og møter som avtalt. Klokken 12 på opptaksdagen, får du beskjed om forsinkelse og estimert sluttid kl. 20.00. Du har da rett til å gå fra sett kl. 16 og kreve fullt honorar for den avtalte arbeidstiden.

Dersom du kun er med en halv dag (blir kalt inn midt på dagen pga. akutt mangel på statister f.eks.), kan du i utgangspunktet få utbetalt et halvt honorar – men sørg for å få avtalt honoraret på forhånd. Om produksjonen ønsker å ha deg med en full dag, for så å sende deg hjem etter halve dagen da det ikke er mer behov for deg, skal du heller ikke trekkes i lønn. Hovedregelen er at den tiden dere avtaler, er den som gjelder – du setter av din tid, og det er opp til produksjonen hvor mye av denne tiden de faktisk benytter.