Vurderer du reality?

Ikke alt er like heldig for ditt videre omdømme, ifølge vg.no, hvor det advares mot å delta i Paradise Hotel og Ex on the Beach – det er nemlig en stor sannsynlighet for at du angrer etterpå.

Det vi anbefaler deg å tenke på når du vurderer reality-deltagelse:

  1. Hva slags PR (omdømme) vil dette gi meg på sikt?
  2. Har jeg noen svakheter, som kan gjøre meg mer utsatt og sårbar (f.eks. sceneskrekk, temperament osv)?
  3. Hva om noe går galt – hvordan vil det påvirke meg videre?
  4. Kan deltagelsen skade mitt rykte på noen måte, eller sette meg i dårlig lys foran arbeidsgivere, kollegaer, potensiell partner, familien osv (tenk gjerne på flere mulige utfall)?
  5. Vil deltagelsen gjøre meg mer utsatt for hets i media, sosiale medier osv – og hvordan vil jeg i så fall takle det?
  6. Har jeg noe «i bagasjen» som kan skade meg om dette kommer ut i media?
  7. Hva får jeg ut av deltagelsen?

Svar ærlig, og gjerne med tanke på din fremtid, særlig når du er ung. Du vil en dag bygge karriere, kanskje vil du videreutdanne deg, gifte deg, få barn… Og da skal ikke et eventuelt Google-søk på ditt navn kunne avsløre noe du ikke er stolt av.