Vurderer du reality?

Ikke alt er like heldig for ditt videre omdømme, ifølge vg.no, hvor det advares mot å delta i Paradise Hotel og Ex on the Beach – det er nemlig en stor sannsynlighet for at du angrer etterpå.

Det vi anbefaler deg å tenke på når du vurderer reality-deltagelse:

 1. Hva slags PR (omdømme) vil dette gi meg på sikt?
 2. Har jeg noen svakheter, som kan gjøre meg mer utsatt og sårbar (f.eks. sceneskrekk, temperament osv)?
 3. Hva om noe går galt – hvordan vil det påvirke meg videre?
 4. Kan deltagelsen skade mitt rykte på noen måte, eller sette meg i dårlig lys foran arbeidsgivere, kollegaer, potensiell partner, familien osv (tenk gjerne på flere mulige utfall)?
 5. Vil deltagelsen gjøre meg mer utsatt for hets i media, sosiale medier osv – og hvordan vil jeg i så fall takle det?
 6. Har jeg noe «i bagasjen» som kan skade meg om dette kommer ut i media?
 7. Hva får jeg ut av deltagelsen?

Svar ærlig, og gjerne med tanke på din fremtid, særlig når du er ung. Du vil en dag bygge karriere, kanskje vil du videreutdanne deg, gifte deg, få barn… Og da skal ikke et eventuelt Google-søk på ditt navn kunne avsløre noe du ikke er stolt av.

Honorar ABC

Mange ferske statister og skuespillere går i den fella at de tar på seg altfor mange ubetalte eller underbetalte oppdrag. Og da snakker jeg ikke om student- og skoleproduksjoner – men om større selskap som dessverre vet å utnytte folks ønsker om å komme på TV.

Det hender støtt og stadig at annonser av typen sitert nedenfor her, dukker opp både i innboksen til unge håpefulle, og på diverse sosiale media:

«Vi skal nå i gang med en stor innspilling av Spillefilmen ***, og trenger i den samenheng MANGE statister. 

Mye av innspillingen er i Høstferien, men den største dagene er Torsdag 12.10.2017. Her lurer vi rett og slett på hvem av dere som kan og som har lyst. Det er desverre ikke noe honorar disse store dagene, men dette er en stor film med mange kjente fjes og en utrolig spennende og lærerik dag og være med på. 

Om dere ønsker å være med så send oss ett svar på denne mailen 🙂 

NB! Innspilling i OSLO !!»

Honorar, betaling, lønn…

Uansett hva du velger å kalle det, er dette noe av det viktigste du må kunne noe om. For du gjør vel ikke en jobb for en slikk og ingenting, gjør du vel?

Honorarer og minstesatser er en del av pensumet til gratiskurset Bli Statist. Dette innlegget tar for seg det viktigste du må være obs på når du er ny og sulten på erfaring.

A. Den berømte 500-lappen

Det er fortsatt en god del produksjoner som tilbyr 500 kr i lønn. Vel så bra det, når arbeidsdagen er under 4 timer lang. Blir du tilbudt full dag for en 500-lapp, takk pent nei. For 1000 kr kan du jobbe opptil 8 timer – ikke 10, 12, 14…

B. Studentproduksjoner

Studentproduksjoner er unntaket fra regelen om minstehonorar. Filmstudenter er fremtidens filmskapere. De får ikke økonomisk støtte til sine eksamensfilmer, og kan derfor heller ikke tilby honorar (likevel får du ofte dekket reise og mat). Men, det er helt innenfor å støtte studenter ved å stille opp gratis. Det har flere fordeler:

 • Studentene består sin eksamen
 • Du får verdifull erfaring å sette på CV-en
 • Det er mulighet for nettverksbygging – kanskje studentene vil bruke deg i senere produksjoner som er sponset / støttet og betale deg god honorar 🙂

Derfor kan du med fordel stille opp gratis for studenter.

C. Større produksjoner

Store produksjoner, lik den jeg siterte lenger opp, burde ha råd til å lønne statister med 1000 kr dagen, istedet for å satse på folk som vil stille gratis. Ser du en slik utlysning, ikke søk engang. Får du den på mail (gjerne etter å ha registrert deg i et byrå, arkiv eller lignende), takk pent nei, og husk å gi beskjed om at du ikke jobber gratis – så blir de obs på at det ikke er vits i å sende deg slike forespørsler i det hele tatt. Argumentet med «kjent regissør», «storsatsing», «mange kjente skuespillere» osv er bare ikke godt nok! De jobber vel ikke gratis, de? Og det skal ikke du heller!

D. Musikkvideo

Her er det litt variasjon. Da jeg var 17, stilte jeg opp gratis i en musikkvideo for en Idol-deltager som hadde kommet lengre enn meg i konkurransen… Motivasjonen min var jo rett og slett å være med på noe, å medvirke, ha det gøy. De aller fleste artister får ikke støtte til musikkvideoproduksjon og må derfor dekke alt ut av egen lomme. Det er nettopp derfor de ikke har mulighet til å lønne statister og skuespillere. Men, her er det et stort men – de store artistene, og da snakker vi de som tjener hundretusener, ja til og med millioner – disse bør absolutt betale! Så, hva musikkvideo angår, må du ta en vurdering ut ifra hvor stor/kjent artisten er, eller om dette er en debutant som betaler produksjonen av sin egen musikkvideo selv.

E. Reality

Disse betaler aldri, med unntak av visse konkurranser med større premie – deltagelse her er på egen regning og ansvar! Med stor fare for skuffelse…

Og med dette sier jeg lykke til!

Husk, ditt arbeid er et viktig bidrag, som har en verdi 🙂

PS: Ønsker du å få med deg gratiskurset «Bli Statist?» Meld deg på via knappen under – helt uforpliktende.

Dine rettigheter

Det har i det siste kommet frem mange brudd på arbeidsmiljøloven – alt fra underbetaling til dårlige arbeidsforhold og tvungen overtidsarbeid uten lønn. Eksemplene er hentet fra flere forskjellige produksjoner, og jeg snakker her på generelt grunnlag.

Noen eksempler:
 • 500 kr for en 10-timers arbeidsdag
 • Full dag med venting, for så å bli sendt hjem uten å ha blitt med i en eneste scene
 • Tvungen overtid uten tillegg i honorar
 • 500 kr for en 9-timers arbeidsdag, og statistene måtte kjøpe mat for egen regning.
 • Plutselige endringer i tidspunkter og meget sene beskjeder (ofte nattestid).
 • Sluttidspunkt ble bevisst holdt tilbake – dagen viste seg å være svært lang.
 • Trekk i lønn for at enkelte ikke ville jobbe overtid.
 • Bruk av vakter, for at ingen skulle «stikke av» fra overtid som de ikke fikk betalt for.

Dessverre fortsetter denne praksisen så lenge vi som statister aksepterer dette, takker ja til dårlige betingelser og ikke er klar over våre rettigheter, ikke sier ifra, og ikke står på våre krav (se for øvrig innlegget «Honorar ABC«)

Derfor anbefaler jeg alle mine kollegaer å vite følgende:
 • Om ikke sluttid er nevnt i mailen/SMS-en/telefonsamtalen du har fått, er det spesielt viktig å spørre om dette.
 • Spør om å få skriftlig informasjon på mail i forkant (da blir det også lettere for deg å huske alle detaljer). Informasjonen skal inneholde adresse, oppmøte- og sluttid.
 • Om personen i den andre enden sier «vet ikke», eller bevisst unngår å opplyse om lengden på dagen, si at du har kun mulighet til å være med frem til et visst klokkeslett (f.eks. 16.30) da du har planer (barnehage, aktiviteter, møter osv).
 • Ved lang reisevei, kan du f.eks. si at du er nødt til å rekke et bestemt tog/buss da du har forhåndskjøpt billett. Kjøp returbillett på forhånd (om dette er en mulighet på din strekning såklart), så har du et klart bevis.
 • Om du får beskjed om at det blir satt opp fellestransport – spør heller om å møte direkte på location, og gå sammen om å samkjøre (se gruppen «Samkjøring til location«). Da er du ikke lenger avhengig av denne transporten i tilfelle overtid. Det koster riktignok bompenger og bensin, men det er det verdt (og dere kan jo dele på kostnadene også).
 • Du har rett til å få god informasjon på sett. Plutselige endringer skal begrunnes.
 • Du har sagt ja til ett klokkeslett, tilpasset dine planer, og når de forandrer dette fordi det passer dem bedre, skal også du vurdere om dette fortsatt passer for deg.
 • Det er fint å være fleksibel dersom du har mulighet til det, men helst ikke over en halvtime etter opprinnelig sluttid.
 • Du har ingen plikt til å jobbe overtid.
 • Du skal alltid ha avtalt betaling for dagen, når du har oppfylt din del av kontrakten (dvs. vært der den tiden dere opprinnelig ble enige om).
 • Produksjonen har ikke rett til å trekke deg i lønn fordi du velger å ikke bli på overtid.
 • Velger du å bli på overtid, skal du ha 40% tillegg i honorar (Eksempel: et oppdrag på opprinnelig 1000 kr som går 4 timer på overtid, skal betales med 1400 kr).

Og, viktigst av alt – dersom mange nok følger disse anbefalingene, har vi mulighet til å påvirke! Tenk om alle hadde reist hjem til avtalt tid, og ingen hadde blitt på overtid?

Del denne infoen til alle som trenger det!

Kan honorar holdes tilbake?

Mange statister lurer på hvorvidt du kan bli nektet lønn/honorar dersom du tar et bilde i kostyme eller bryter kontrakten. Dette er et såpass omfattende tema at det er mange misforståelser som trenger en oppklaring.

1) Bilder av person ikledd offentlig uniform / kostyme

Historie fra virkeligheten: En person som ikke selv er politi, har prøvd en caps tilhørende en politiuniform, tatt bilde, og brukt dette som profilbilde på Facebook i 2 måneder. Det hele endte opp med et forelegg på 6 000 kr. Hva er konklusjonen? Mannen utgav seg for å være politi, noe han ikke er. Dette er et eksempel på en straffbar handling – en sak mellom politiet og den det gjelder.

Dersom kostyme ikke er uniform, er det eneste du må passe på å ikke legge ut bilder på sosiale media før filmen/serien/TV-programmet/reklamen har gått på TV, for ikke å risikere å avsløre handlingen.

2) Hva skjer om jeg tar et bilde på sett, legger det ut, for så å angre og fjerne dette?

Dersom du gjør en slik feil, og produksjonen eller andre oppdager dette, vil du først og fremst få en advarsel og beskjed om å fjerne bildet. Gjør du ikke det og bildet blir liggende, kan du bli anklaget for kontraktsbrudd og i verste fall anmeldt. Du kan også bli pålagt å betale erstatning. Hvorvidt produksjonen velger å holde tilbake honoraret med den hensikt å dekke hele eller deler av denne erstatningen, eller om du får honoraret utbetalt og må så betale regningen i sin helhet, er individuelt og en sak mellom aktøren og produksjonen.

3) Hva er kontraktsbrudd, og kan jeg bli krevd erstatning?

Kontraktsbrudd som kan medføre erstatningsansvar er dersom du avslører handlingen i noe som ennå ikke har gått på TV/kino på en slik måte at det blir uinteressant for publikum å se endelig resultat når dette kommer ut. Dermed mister oppdragsgiver inntekter, og dette kan få alvorlige konsekvenser. Om produksjonen velger å anmelde dette eller ikke, er opp til dem – men du kan bli krevd erstatning.

Når er det lov til å holde tilbake honorar?

Eneste lovlige grunn til at du ikke skal motta avtalt honorar, er om du lar være å møte opp, avlyser, melder deg av e.l. – altså om jobben ikke blir gjort. Men, dersom du stadig kommer veldig sent, lar være å møte opp, avlyser altfor ofte, og, noe som er enda verre – stadig er uenig med produksjonen om hvordan ting skal gjøres, kan du derimot miste tillit og risikere å ikke få fremtidige jobber.

Alle andre grunner (forsentkoming, fortidliggåing, sykdom som inntreffer/forverrer seg i løpet av arbeidsdagen, ulykker som gjør at jobben må avbrytes, plutselig sykdom hos barn, dødsfall i familien, uforutsette hendelser, misforståelser, mindre feiltagelser osv) er ulovlig å bruke for å holde tilbake avtalt honorar – slikt skal uten unntak påklages – med mindre hendelsen inntreffer før du ankommer location, slik at du blir forhindret fra å komme. Dette blir da for avlysning å regne og da kan du ikke kreve honorar.

Og, det er heller ikke lov å trekke deg i lønn dersom du går fra ubetalt overtid du ikke ble varslet om og samtykket til skriftlig i forkant av arbeidsdagen. Eksempel: Du avtalte å jobbe 8-16, og møter som avtalt. Klokken 12 på opptaksdagen, får du beskjed om forsinkelse og estimert sluttid kl. 20.00. Du har da rett til å gå fra sett kl. 16 og kreve fullt honorar for den avtalte arbeidstiden.

Dersom du kun er med en halv dag (blir kalt inn midt på dagen pga. akutt mangel på statister f.eks.), kan du i utgangspunktet få utbetalt et halvt honorar – men sørg for å få avtalt honoraret på forhånd. Om produksjonen ønsker å ha deg med en full dag, for så å sende deg hjem etter halve dagen da det ikke er mer behov for deg, skal du heller ikke trekkes i lønn. Hovedregelen er at den tiden dere avtaler, er den som gjelder – du setter av din tid, og det er opp til produksjonen hvor mye av denne tiden de faktisk benytter.