Vilkår og betingelser

Vilkår for deltakelse på kurset Bli Smårolleaktør (BSA) og kjøp av e-bøker, enkeltleksjoner og coachingtjenester

 

Statistskolen gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp på kurs og ubenyttede coachingtimer. Det er ikke angrerett på e-bøker og enkeltleksjoner. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

 

Angrefrist
Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp – ikke fra kjøpsdato, men fra kursets startdato (ved kjøp av coachingtjenester gjelder alminnelig angrerett, dersom timen er ubenyttet). Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes, på de vilkår som er nevnt under punktet ”vilkår for refusjon”.  Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Angreretten gjelder ikke enkeltleksjoner og e-bøker.

 

Betaling
Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal og Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

 

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge eller foresatt for å bestille fra oss. «Ung Smårolleaktør» gir tilgang til de første 4 moduler av kurset til en redusert pris. Foreldre til barn og ungdom under 18 kan delta på kurset sammen med / på vegne av barnet. Du har da kun tilgang til kursportalen de første 4 ukene av kurset, men kan laste ned materiale (slides og hjelpeark) til eget bruk. Det er mulig å repetere kurset (og evt. ta alle 7 moduler) på et senere tidspunkt, evt. etter fylte 18 år. Tidligere kursdeltakere får 50 % rabatt på repetisjon. Rabattkupong sendes ut to uker etter kursstart, og kan brukes på senere runder av kurset.

 

Opphavsrett
Opphavsrett © Julianna Weber v/Statistskolen, org.nr 919259205. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Statistskolen sine nettsider og portaler. Deling av åpne blogginnlegg og sider er tillatt, så lenge sidereferanse / lenke oppgis.

 

Betingelser for bruk av kursportalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. BSA produktet er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Statistskolen. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

 

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

 

BSA-kurset er et individuelt program. Ved påmelding vil du motta en kode for  registrering i en ekstern medlemsportal for bruk under kurset. Brukernavn og passord oppretter du etter registrering. Hvis du ønsker å ta BSA-kurset sammen med en agent, venn eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en hel gruppe skal ta BSA-kurset, velg antall kursplasser ved kjøp og send en e-post til julianna@statistskolen.no med navn og e-post til alle deltagere kjøpet omfatter.

 

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til BSA-kursdeltakere og representanter for Statistskolen-Teamet.
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs, oppgaver og coachingtjenester. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Statistskolen-teamet holdes strengt konfidensielt.

 

Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Statistskolen garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til en tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

 

Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe kurs og/eller coachingtjenester aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset og/eller bruk av tjenestene. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

 

Avlysing og utsettelse
Statistskolen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurs og coachingtimer som følge av årsaker som er utenfor Statistskolens kontroll. Ved avlysning fra Statistskolens side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften og / eller prisen for tjenesten. Ved utsettelse vil kunden bli tilbudt kursdeltakelse / coachingtime på et senere tidspunkt.

 

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe Statistskolens kurs og coachingtimer samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmene er opplysningstjenester. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

 

Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

 

Oppsigelse
Ved å kjøpe våre kurs og tjenester, samtykker du i at Statistskolen kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre BSA kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

 

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje per post eller e-post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

 

Force majeur
Er Statistskolen forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Statistskolen fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Statistskolen refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
E-post: julianna@statistskolen.no
Adresse: Statistskolen, Kastanjeveien 126, 3026 DRAMMEN
Statistskolen er stolt utgiver av Bli Smårolleaktør-kurset til Julianna Weber.
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.